Tư liệu về Kỷ niệm 25 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN