Thông báo trại hè 2019

Tiếng Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại CH Áo trân trọng thông báo:

            Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN) sẽ tổ chức Trại hè 2019, thời gian dự kiến từ 10 - 26 tháng 7 năm 2019.

            Đại biểu được chọn tham gia là: Học sinh, sinh viên và thanh niên là con em của kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài, độ tuổi từ 16 - 24.

            *Số lượng: Cộng đồng người Việt Nam tại Áo: 02 đại biểu

            *Tiêu chí:

            + Những người có thành tích học tập hoặc làm việc tốt (khuyến khích các em đạt giải cao trong các cuộc thi tại sở tại); có quan tâm, đóng góp cho phong trào thanh niên, sinh viên hoặc phong trào của cộng đồng hướng về quê hương hoặc bố mẹ có đóng góp cho đất nước, hội đoàn.

            + Là những người đang sinh sống, học tập dài hạn ở Áo, có hộ chiếu hoặc thẻ cư trú dài hạn của nước sở tại, có nguyện vọng tham gia trại hè theo mục đích, yêu cầu của Trại hè.

            + Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt;

            + Không có bệnh lý bẩm sinh, đủ sức khỏe để tham gia suốt hành trình bằng ô tô (những người ăn kiêng phải tự túc ăn uống).

            + Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, văn hóa, văn nghệ,

            + Biết Tiếng Việt tối thiểu để có thể giao tiếp và tham gia các hoạt động giao lưu.

            + Được sự đồng ý của gia đình và được Cơ quan đại diện giới thiệu.

            * Hồ sơ đăng ký: Tờ khai đăng ký tham gia Trại hè Việt Nam năm 2019 và 02 ảnh màu (4 x 6)

            *Về chi phí:

            + Ủy ban đài thọ ăn, ở , đi lại và các hoạt động trong chương trình Trại hè tại Việt Nam.

            + Các đại biểu tự túc vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm và chi phí cá nhân ngoài chi phí do Ban tổ chức chi trả nêu trên.

            Đề nghị các gia đình có con em thuộc diện nêu trên, có nguyện vọng tham gia Trại hè 2019 liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, địa chỉ: Felix-Mottl- Str. 20, 1190 Wien. Điện thoại: 1-368075519; Fax: 1-3680754; email: office@vietnamembassy.at. Hoặc đăng ký thông qua các hội đoàn.

            *Thời hạn đăng ký: Chậm nhất đến ngày 20/5/2019.

 

 

                                                                                                   Đại sứ quán Việt Nam tại CH Áo

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẠI HÈ VIỆT NAM 2019                                                    Ảnh 4x6

 

 

- Họ và tên (theo hộ chiếu):

- Họ và tên Việt Nam:

- Ngày sinh: …………                         

Giới tính:

- Nơi sinh: ……………………            

Số hộ chiếu:

Thẻ cư trú:

Quốc tịch gốc:

Quốc tịch hiện tại:

Nghề nghiệp:

Tôn giáo:

Ngôn ngữ sử dụng:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:                                                                        Email:

Trong thời gian trại hè (10-26/7/2019) khi cần thiết, liên hệ với:

Họ và tên:                       Quan hệ với đại biểu:

Địa chỉ liên hệ nước ngoài:

Điện thoại di động:

Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam:

Điện thoại:

Email:

Các thông tin khác:

Nhóm máu:

Chiều cao:                                       Cân nặng:

Nơi tiếp nhận đơn đăng ký: Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại Áo.

 

Nhóm tin: