Trả lời báo chí của Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 02/07/2020

Tiếng Việt

Hỏi: EU từ 1/7 sẽ khôi phục một số đường bay quốc tế với một số nước ngoại khối, trong đó không có Việt Nam, và EU gần đây cũng đã kêu gọi Việt Nam khôi phục đường bay quốc tế khi EVFTA có hiệu lực, xin được hỏi quan điểm của Việt Nam như thế nào?

Người phát ngôn: Quan điểm của Chính phủ Việt Nam là sẽ xem xét để nối lại đường bay, nối lại đi lại với một số nước, tuy nhiên phải bảo đảm tuân thủ các biện pháp về phòng dịch với các điều kiện cụ thể, không để lây lan dịch bệnh và trước mắt tạo điều kiện ưu tiên cho một số nhóm đối tượng người nhập cảnh như công dân Việt Nam, người nước ngoài là các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao, người vào với mục đích ngoại giao và công vụ, cùng một số trường hợp đặc biệt khác. Người nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ các điều kiện kiểm dịch y tế và thực hiện cách ly phù hợp theo quy định về phòng chống dịch.

Nhóm tin: