THÔNG BÁO NGHỈ QUỐC KHÁNH ÁO

Tiếng Việt

Nhân ngày quốc khánh Cộng hoà Áo, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo sẽ đóng cửa ngày thứ 2 ngày 26/10/2020,
Đại sứ quán xin thông báo đến quý khách và kiều bào biết.

Nhóm tin: