Thông báo khai y tế bắt buộc do tình hình dịch Covid-19

Tiếng Việt

THÔNG BÁO

Bắt đầu từ 07/03/2020, do tình hình phát triển của bệnh Covid-19 gần đây, tất cả khách du lịch có thị thực vào Việt Nam đều có nghĩa vụ điền tờ khai y tế.

Tờ khai y tế có thể được khai online tại trang web  http://suckhoetoandan.vn/khaiyte . Mã QR được tạo sau khi hoàn thành khai sẽ được quét khi tới sân bay tại Việt Nam.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

 

Nhóm tin: