Giới thiệu một số phim tài liệu kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024)

Tiếng Việt

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Sau khi giành được độc lập, nhà nước công nông non trẻ đã phải đối mặt với thù trong và giặc ngoài và với nguy cơ thực dân Pháp quay trở lại cướp nước ta một lần nữa. 
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vì „chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ“. Cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đạt được kết quả to lớn với chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. Đây là chiến thắng vĩ đại của Nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, là bước khởi đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân toàn cầu. 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm đại thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2024), Đại sứ quán Việt Nam tại Áo trân trọng gửi tới bà con cộng đồng tại Áo và Slovenia một số bộ phim tư liệu về sự kiện trên để tất cả cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ luôn hướng về quê hương đất nước. 

Các bộ phim được đăng tải trên YouTube và trên trang Web của Đài truyền hình Việt Nam VTV và có thể được truy cập miễn phí.

VTV Đặc biệt: Vòng vây lửa - Hồ sơ mật của Pháp về Điện Biên Phủ lần đầu được giải mã | VTV4 - YouTube

Dien Bien Phu Victory: Eternal epic of heroism - YouTube

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - 56 ngày đêm chấn động địa cầu | Phim tài liệu KC chống Pháp - YouTube

PHIM TÀI LIỆU - ĐIỆN BIÊN PHỦ - YouTube

Phim tài liệu: Điện Biên Phủ - Trận quyết chiến lịch sử - Video đã phát trên VTV1 | VTV.VN

 

Nhóm tin: