Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đóng cửa ngày 29-30/04 và 01/05/2024

Tiếng Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xin thông báo:

- Đại sứ quán đóng cửa các ngày 29,30/4 và 01/05/2024.

- Lịch tiếp khách lãnh sự thay thế từ 9:00h đến 12:00h sáng thứ sáu, mùng 10/05/2024.

Nhóm tin: