Bài viết của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneve

Tiếng Việt

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneve, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xin gửi đến bà con cộng đồng tại Áo và Slovenia bài viết của Ngài Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam (bản tiếng Việtbản tiếng Anh).

Nhóm tin: