Gesetzliche Feiertage von Viet Nam und Österreich von 2023 bis 2025

Deutsch

Danh sách những ngày nghỉ lễ của Việt Nam năm 2023

Gesetzliche Feiertage von Viet Nam im Jahr 2023

01 – 02/01/2023

Tết Dương lịch

Neujahr

20-26/01/2023

Tết Nguyên Đán

Traditionelles Neujahrsfest

29/04/2023

Giỗ tổ Hùng Vương

Hung – Königstag

30/04/2023-03/05/2023

Ngày Thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động

Tag der Landesvereinigung und Tag der internationalen Arbeit

01-04/09/2023

Ngày Quốc khánh Việt Nam

Nationalfeiertag Vietnam

 

 

Danh sách những ngày nghỉ lễ của Áo năm 2023

Gesetzliche Feiertage von Österreich im Jahr 2023

01/01/2023

Tết Dương Lịch

Neujahr

06/01/2023

Lễ Hiển Linh

Heilige Drei Könige

10/04/2023

Thứ Hai Phục sinh

Ostermontag

01/05/2023

Ngày Quốc tế lao động

Tag der internationalen Arbeit

18/05/2023

Lễ Chúa thăng thiên

Christi Himmelfahrt

29/05/2023

Lễ Hạ trần

Pfingstmontag

08/06/2023

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa

Fronleichnam

15/08/2023

Đức Mẹ lên trời

Mariä Himmelfahrt

26/10/2023

Ngày Quốc khánh Áo

Nationalfeiertag Österreich

01/11/2023

Lễ Các Thánh

Allerheiligen

08/12/2023

Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội

Maria Empfängnis

25-26/12/2023

Lễ Giáng sinh

Weihnachten

 

 

Danh sách những ngày nghỉ lễ của Việt Nam năm 2024

Gesetzliche Feiertage von Viet Nam im Jahr 2024

01 – 02/01/2024

Tết Dương lịch

Neujahr

09/02-15/02/2024

Tết Nguyên Đán

Traditionelles Neujahrsfest

18/04/2023

Giỗ tổ Hùng Vương

Hung – Königstag

30/04/2024

Ngày Thống nhất đất nước

Tag der Landesvereinigung

01/05/2024

Ngày Quốc tế Lao động

Tag der internationalen Arbeit

02-03/09/2024

Ngày Quốc khánh Việt Nam

Nationalfeiertag Vietnam

 

 

Danh sách những ngày nghỉ lễ của Áo năm 2024

Gesetzliche Feiertage von Österreich im Jahr 2024

01/01/2024

Tết Dương Lịch

Neujahr

06/01/2024

Lễ Hiển Linh

Heilige Drei Könige

01/04/2024

Thứ Hai Phục sinh

Ostermontag

01/05/2024

Ngày Quốc tế lao động

Tag der internationalen Arbeit

09/05/2024

Lễ Chúa thăng thiên

Christi Himmelfahrt

20/05/2024

Lễ Hạ trần

Pfingstmontag

30/05/2024

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa

Fronleichnam

15/08/2024

Đức Mẹ lên trời

Mariä Himmelfahrt

26/10/2024

Ngày Quốc khánh Áo

Nationalfeiertag Österreich

01/11/2024

Lễ Các Thánh

Allerheiligen

08/12/2024

Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội

Maria Empfängnis

25-26/12/2024

Lễ Giáng sinh

Weihnachten

 

 

Danh sách những ngày nghỉ lễ của Việt Nam năm 2025

Gesetzliche Feiertage von Viet Nam im Jahr 2025

01/01/2025

Tết Dương lịch

Neujahr

28/01 – 03/02/2025

Tết Nguyên Đán

Traditionelles Neujahrsfest

07/04/2025

Giỗ tổ Hùng Vương

Hung – Königstag

30/04/2025

Ngày Thống nhất đất nước

Tag der Landesvereinigung

01/05/2025

Ngày Quốc tế Lao động

Tag der internationalen Arbeit

01-02/09/2025

Ngày Quốc khánh Việt Nam

Nationalfeiertag Vietnam

 

 

Danh sách những ngày nghỉ lễ của Áo năm 2025

Gesetzliche Feiertage von Österreich im Jahr 2025

01/01/2025

Tết Dương Lịch

Neujahr

06/01/2025

Lễ Hiển Linh

Heilige Drei Könige

21/04/2025

Thứ Hai Phục sinh

Ostermontag

01/05/2024

Ngày Quốc tế lao động

Tag der internationalen Arbeit

29/05/2025

Lễ Chúa thăng thiên

Christi Himmelfahrt

09/06/2025

Lễ Hạ trần

Pfingstmontag

19/06/2025

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa

Fronleichnam

15/08/2025

Đức Mẹ lên trời

Mariä Himmelfahrt

26/10/2025

Ngày Quốc khánh Áo

Nationalfeiertag Österreich

01/11/2025

Lễ Các Thánh

Allerheiligen

08/12/2025

Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội

Maria Empfängnis

25-26/12/2025

Lễ Giáng sinh

Weihnachten

 

 

Nhóm tin: